آرام نامك


کام همگان باد روا کام شما نه

ایام همه خرم و ایام شما نه

 

زان گونه عبوسید که گویید می نوروز

در جام همه ریزد و در جام شما نه

 

وان گونه شب اندوده که با صبح بهاری

شام همگان می گذرد شام شما نه

 

کام همگان باد روا کام شما نه

ایام همه خرم و ایام شما نه

 

ای عام شما در بدی و ددصفتی خاص

وی خاص شما نیک تر از عام شما نه

 

سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل

احکام نرون دارد و احکام شما نه

 

شادی گهر ماست که ما جام بهاریم

ای ملت گریه به جز انعام شما نه

 

انگار که خورشید بهارانه ی ایران

بر بام همه تابد و بر بام شما نه

 

کام همگان باد روا کام شما نه

ایام همه خرم و ایام شما نه

 

ای مردم ما را به جز اندیشه و دانش

بیرون شده از مهلکه ی دام شما نه

 

وندر حق فرهنگ هنرپرور ایران

اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه

 

کام همگان باد روا کام شما نه

ایام همه خرم و ایام شما نه

نوشته شده در پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ساعت 1:10 توسط آرام|


آخرين مطالب
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Design By : Pichak